הלכות צום עשרה בטבת

הרב אליקים לבנון   ח´ טבת ה´תשע"א
דברי הרב אליקים לבנון שליט"א המתפרסמים מדי שבוע בעלון הישובי של אלון מורה

 

צום העשירי

"ויהי דבר ה' צבא-ות אלי לאמר:

צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח, יח-יט).

צום הרביעי- זה י"ז בתמוז שבו הובקעה העיר- בחרבן בית ראשון.

צום החמישי- זה תשעה באב שבו נשרף בית אלקינו.

צום השביעי- זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם.

צום העשירי- זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל (בחרבן בית ראשון) על ירושלים. שנאמר (יחזקאל כד'):ויהי דבר ה' אלי בחודש העשירי בעשור לחודש: בן אדם: כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה". (ראש השנה יח,ב).

 

השבוע, ביום שישי, עשרה בטבת.

בהלכות תעניות, פרק ה,ה כותב הרמב"ם: צום שחל להיות בערב שבת, מתענים בערב שבת.

הב"י על הטור בסימן תק"נ כותב:

עשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות. שאפילו אם היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו: בעצם היום הזה. כמו ביום הכיפורים. (בפועל, עשרה בטבת אינו חל אף פעם בשבת).

מכל הצומות, היחיד שייתכן שיחול ביום שישי הוא צום עשרה בטבת. ולפי דברי הרמב"ם דלעיל, מתענים ביום שישי.

 

הלכה למעשה:

א. תחילת הצום, ביום שישי לפנות בוקר, בשעה 04:54- זמן עלות השחר.

ב. שחרית כמו בכל צום. קוראים בתורה ויחל, סליחות לפי המנהגים.

ג. גם במנחה קוראים בתורה. אם מתפללים מנחה קטנה, משעה 14:35 והלאה, הכהנים עולים לדוכן.

ד. מתפללים קבלת שבת וערבית, כרגיל, ושוברים את הצום בקידוש של ליל שבת.

 

 

צום עשרה בטבת- יום שישי, ערב שבת

* תחילת הצום, ביום שישי לפנות בוקר, בשעה 04:54- זמן עלות השחר.

* שחרית כמו בכל צום. קוראים בתורה ויחל, סליחות לפי המנהגים.

* גם במנחה קוראים בתורה. אם מתפללים מנחה קטנה, משעה 14:35 והלאה, הכהנים עולים לדוכן.

* מתפללים קבלת שבת וערבית, כרגיל, ושוברים את הצום בקידוש של ליל שבת.

 

* "חולה" פטור מלצום.

* הגדרת חולה היא: חלה כל גופו או נפל למשכב. לכן, מי שיש לו חום, או כאב ראש חזק (מיגרנה) וכדומה, מוגדר כ"חולה בכל גופו" והוא פטור מלצום.

* מעוברות או מניקות פטורות מהצום. אולם, המנהג הוא שהן מתחילות לצום, ואם חשות חולשה (מעבר לחולשה הרגילה שמחמת הצום), תשבורנה את הצום מיד.

* הפטור מלצום רשאי לאכול ולשתות ללא הגבלת כמות, כמה שהוא צריך. 


יהפוך לנו הקב"ה את הצום לששון ולשמחה! 


          ברצונך להנציח את יקירך במקום זה? התקשר 0544-385379

 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע