שיעורים לפרשת בחקתי
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית
הרב אליקים לבנון
אם הש"ץ דילג על ברכת ´המינים´- מה עושים?


משנ"ב יומי
ר´אייל שוולב
סימנים תקט-תקי, דיני מוקצה ובורר ביו"ט


התוועדות לג´ בעומר במירון תשע´´ו
הרב דוד דודקביץ´
ב"ה זכינו להתוועדות חזקה ומרוממת בהשתתפות הרב דוד דודקביץ´ והרב שמואל אליהו ומאות בחורי ישיבות. "הוא ימליץ טוב עלינו, אדוננו בר יוחאי"


חסידות בזמני השנה 
הרב דוד אמתי
פסח שני ורבי מאיר 
בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע