מהלכות חגי תשרי תשע"ו
הרב אליקים לבנון
הלכות, זמנים ומנהגים לחודש אלול וחגי תשרי תשע"ו מאת הרב אליקים לבנון


הנחיות למילוי שטר פרוזבול
הרב אליקים לבנון
הנחיות מעשיות ושטר פרוזבול


שיעורים לפרשת כי תצא
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית-ראש השנה 
הרב אליקים לבנון
מה יעשה מי שלא אמר ´´המלך הקדוש´´ או ´´המלך המשפט´´?


משנ"ב יומי
ר´ אייל שוולב
סימנים רסו-רסח, דיני קבלת שבת מוקדם, דיני טעויות בתפילות השבת וטעמי אמירת ויכולו וחזרה על תפילת מעין שבע בליל שבת. בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע