שיעורים לחודש אלול
רבני הישיבה
שיעורים בנושאי חודש הרחמים והסליחות שהועברו בישיבה


מהלכות חגי תשרי תשע"ו
הרב אליקים לבנון
הלכות, זמנים ומנהגים לחודש אלול וחגי תשרי תשע"ו מאת הרב אליקים לבנון


הנחיות למילוי שטר פרוזבול
הרב אליקים לבנון
הנחיות מעשיות ושטר פרוזבול


שיעורים לפרשת כי תבוא
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


משנ"ב יומי
ר´ אייל שוולב
סימן רעא- דין חייל שלא הספיק לקדש בליל שבת, האם בקידוש צריך לעמוד או לשבת? וכיצד ינהג אדם לכתחילה בקידוש רב משתתפים? בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע