שיעורים לפרשת תרומה
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
מה יעשה מי שבמזיד לא אמר משיב הרוח?


משנ"ב יומי
ר´ אייל שולב
סחיטה בשבת ועיבוד באוכלים- סימנים שכ-שכא: האם מותר לסחוט לימון לתה? ובאיזה אופן מותר לשים מלח בסלט? ועוד דינים נוספים


53 גבורות ה´ 
הרב צבי גולדפישר
פרק ל"ז - במכת בכורות וענייניה.


משנ"ב יומי
ר´ אייל שוולב
הלכות מגיס ובורר, סימנים שיח-שיט: באיזה אופן מותר להוציא תבשיל מהסיר בשבת? האם מותר לקלף ולשטוף פירות? ועוד פרטים נוספים בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע