שיעורים לפרשת וישלח
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
באיזה לשון מותר להתפלל?


43 גבורות ה´ 
הרב צבי גולדפישר
פרק כ"ט - במעלת "בני בכורי ישראל", והרכיבה "על החמור", אצל אברהם אבינו, משה רבינו ומלך המשיח.


יום פטירת ה"בת עין" 
הרב דוד דודקביץ´
על תורתו, וסיפורים מדרכיו


משנ"ב יומי
ר´ אייל שוולב
סימנים רצט-שב, כיצד נוהגים בסעודה שלישית של שבת שבע ברכות, לעניין ברכת הגפן על הכוס, והאם מותר לקפל טלית בשבת? ומה דין אדם שנדבק לו זרע של עגבניה בחולצתו? ועוד בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע