בית המקדש 
הרב צבי שלוה
ענייני בית המקדש, עומק האבלות, הכיסופים והשתוקקות למקדש, עצות מעשיות לבניית .היחס והקשר אל המקדש


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
ענייני דיומא-בעניין המנהג שלא להתרחץ בתשעת הימים


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
ענייני דיומא-בעניין איסור אכילת בשר בתשעת הימים, ומה לגבי חיילים שצריכים זאת לפעילותם הבטחונית


מהלכות תשעת הימים ותשעה באב תשע"ד
הרב אליקים לבנון
עם נספח לחיילים המגוייסים ולמשפחותיהם


פרשת דברים- שבת חזון 
הרב דוד דודקביץ´
קיום ביהמ"ק בכל זמן 


בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע