שיעורים לפרשת נשא
רבני הישיבה
שיעורים בנושאים שונים מתוך פרשת השבוע שהועברו בישיבה


הלכה יומית 
הרב אליקים לבנון
ענייני דיומא- דיני יום טוב שחל במוצאי שבת


דין ערבות בהלכה 
הרב נתניאל חייט


משנ"ב יומי
ר´ אייל שוולב
הלכות ברכות ההודאה והשבח, סימנים ריח-רכ: האם אדם שזרקו עליו אבנים צריך לברך הגומל? מה דין אדם המטייל במדבר, האם בבואו למקום ישוב יברך הגומל? ומדוע לא עושים היום הטבת חלום?


נצח ישראל 
הרב אליעזר קשתיאל
פרק י´´א (חלק א´) עם ישראל נקראים בנים למקום. 


בית המדרש לתורה והוראה (ע.ר) אלון מורה – שכם
ד.נ לב השומרון 44833, טל: 02-9973905 פקס: 02-9973965 mosdotelm@gmail.com

כיפה, יהדות, שאל את הרב, פרשת השבוע